Bedankt voor het delen van kennis en ervaringen

Blog van Merle en Kris
Onderzoekers in het Chronische Pijn Project
Datum: februari 2020

We zijn inmiddels al meer dan een maand via Crowdience bezig met het onderzoek naar chronische pijn. Het is fijn dat zoveel mensen willen meedenken en hun ervaringen en kennis willen delen. Bedankt daarvoor!

Meedoen door nieuwe vragen en stellingen te maken, kan tot en met 1 maart. Hierna kunnen alleen nog vragen en stellingen beantwoord worden tot en met 15 maart.

Voordat we met het onderzoek op Crowdience begonnen, hebben we ook groepsgesprekken georganiseerd over chronische pijn. In deze groepsgesprekken werden dezelfde 3 onderzoeksvragen gesteld als op het platform Crowdience. Wat we na afloop van dit onderzoek gaan doen, zijn 4 dingen:

1. Alle informatie uit de groepsgesprekken en Crowdience combineren we en geven we door aan professionals die werken met chronische pijn patiënten. Dit gebeurt onder andere op 4 april tijdens een landelijk symposium georganiseerd vanuit het Netwerk Chronische Pijn voor oefentherapeuten. Maar ook door rapporten en artikelen te schrijven die gelezen worden door andere professionals. En we delen natuurlijk ook informatie met jullie als deelnemers via Facebook en het platform Crowdience.

2. De inzichten die naar boven zijn gekomen tijdens de groepsgesprekken (offline) vergelijken we met de inzichten die naar boven zijn gekomen via het platform Crowdience (online). Dit vergelijkend onderzoek helpt mee aan de ‘validatie’ van het platform Crowdience. Het geeft informatie over de waarde en werking van het platform. We merken nu al verschillen op in inzichten tussen de groepsgesprekken (offline) en het platform (online). Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het delen van ervaringen en kennis via het Crowdience platform anoniem is en doordat deelnemers langer de tijd krijgen om over de onderzoeksvragen na te denken. Daarentegen mist online onderzoek wel weer het persoonlijke contact. Heel interessant dus voor de onderzoekers om hier meer over te weten te komen!

3. Om meer te weten te komen over deze manier van online onderzoek doen, openen we vanaf 1 maart een extra vragenlijst hierover. Meedoen is vrijwillig en wordt niet vergoed (maar wel heel erg gewaardeerd)!

4. Na 15 maart gaan we een uitbreiding van het platform uittesten. Deelnemers worden hierbij gevraagd om de aangemaakte suggesties zelf in te delen in categorieën en thema’s. Hiervoor is een toegangscode nodig (en geen vergoeding beschikbaar). Als je interesse hebt om mee te doen, mail dan naar chronischepijn@crowdience.nl


Eén van de onderwerpen die genoemd wordt, is de gemoedstoestand van mensen. En we begrijpen dat mensen met chronische pijn er soms heel erg doorheen zitten. Mocht je er zo erg doorheen zitten dat je denkt aan zelfmoord, praat er alsjeblieft over met iemand uit je omgeving, je hulpverlener, of bel 0900-0113 of chat via 113.nl (24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk).


We bedanken deelnemers niet alleen voor het delen van de kennis en ervaring over chronische pijn, maar ook dat ze aan ons terugkoppelen wat verbeterpunten zijn van de website. Zo hebben we al feedback ontvangen over de video’s, dat de reminder voor nieuwe vragen niet meteen werkte en over vragen of stellingen die niet te lezen en beantwoorden waren omdat ze niet binnen het kader pasten (TIP: zoom in uw browser tijdelijk even uit, bijvoorbeeld naar 67%). Deze feedback proberen we dan zo snel mogelijk te verwerken. Dit is helaas niet bij alles mogelijk (de verbetering aan de video’s staan bijvoorbeeld op de lange termijn in de planning).

Neem vooral contact op met ons als je nog vragen hebt, of gewoon iets kwijt wilt!

Delen op: