Stichting Crowdience

Blog van Stichting Crowdience
Datum: Januari 2020

Op 11 oktober 2019 was het zover en is Stichting Crowdience opgericht! Het platform behoort toe aan deze stichting en is een spin-off van de Radboud Universiteit.

Voor een duurzame en gezonde stichting, doe ik mee met het ‘Improve Programma’ van Mercator Launch. Samen met andere ondernemers uit Nijmegen leer ik hoe we onze ideeën en dromen werkelijkheid kunnen maken. En vooral ook hoe we ze kunnen onderhouden en verder ontwikkelen. Het Improve Programma is onder andere gebaseerd op de Lean Startup Methode. Bij Lean Startup ga je al de markt op voordat je product of dienst helemaal uitgedacht is. Spannend!


Aan de hand van praktijkvoorbeelden en onder begeleiding van 3 coaches werken we aan onze ‘Golden Circle’ (Why, How, What van Simon Sinek), maken we een business model canvas, een financieel plan en voeren we verkennend onderzoek uit naar wat de behoeften zijn van eindgebruikers. In het geval van Crowdience zijn de eindgebruikers de burgers en de onderzoekers die het platform gebruiken. Crowdience heeft als doel om alle burgers te betrekken en dat kan nu nog niet... Teksten zijn bijvoorbeeld te ingewikkeld en de gebruiksvriendelijkheid van het platform kan echt wel beter! En ook voor de onderzoekers is het aan de achterkant van het platform niet altijd handig werken. Hier gaan we dus hard mee aan de slag de komende tijd!


En verder is het ook tijd om meer mensen te laten weten van ons bestaan! Op deze manier krijgen we feedback over het Crowdience platform en de werking daarvan. En dat willen we natuurlijk om burgers te betrekken in onderzoek! In december heb ik een presentatie mogen geven op een congres over methoden en technieken voor meer maatschappelijke impact door Alpha en Gammawetenschappen. Hiermee heb ik het bereik bij het wetenschappelijke publiek vergroot en kon ik ook peilen wat mensen ervan vonden. En voor deze 'outreach' en inzet heb ik in december de wisseltrofee van het Improve Programma mee naar huis mogen nemen!


Andere onderzoekers kunnen gebruik maken van het platform tegen een kleine of grote vergoeding, afhankelijk waarvoor zij het willen gebruiken en of er aanpassingen nodig zijn aan Crowdience voor hun onderzoek. Op deze manier wordt Crowdience ook vormgegeven en opgebouwd met andere onderzoekers. Binnenkort gaat de Healthy Brain Study gebruik maken van het platform. Met hun bijdrage hebben we wat bugs uit het platform gehaald en kunnen zorgen dat de vragenlijsten per project gegroepeerd worden en niet allemaal onder elkaar staan. De stichting wil geen winst maken, maar het platform moet wel onderhouden worden.

Het voortbestaan en de ontwikkeling van Crowdience is afhankelijk van subsidies, giften van particulieren en bedrijven en samenwerkingen met kennisinstellingen.


Tot slot nog even de doelstellingen van de stichting, voor als je er nieuwsgierig naar bent:
De stichting heeft als doel het ontwikkelen, beheren en benutten van de onderzoeksmethode en het platform, waarbij burgers en patiënten worden betrokken bij (medisch/ sociaal) wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we onder andere door het opzetten, in stand houden en verder ontwikkelen van het platform en het beschikbaar stellen van het platform aan (zorg)professionals en onderzoekers.

Delen op: