Chronische pijn patiënt? Denk mee over uw ideale behandeling en een fysiek zorghuis.

-- Het onderzoek is afgesloten --
Chronische pijn patiënt? Dit is uw kans om mee te denken over uw ideale behandeling en een fysiek zorghuis!

Hulpverleners verzamelen informatie door u vragen te stellen of vragenlijsten in te laten vullen. Maar daarbij kunnen belangrijke vragen en onderwerpen ontbreken. U kan daarom samen met andere chronische pijn patiënten zélf vragenlijsten ontwerpen. Hiermee helpt u hulpverleners en onderzoekers om buiten hun vaste kaders te denken en werken, zodat zij uw situatie beter begrijpen en u beter kunnen helpen.

Welke informatie mist uw arts of behandelaar? Wat moet meer onder de aandacht komen? Wij vragen u om mee te denken over de volgende drie onderwerpen:

1. Wat zijn belangrijke vragen die hulpverleners aan u moeten stellen om uw situatie goed te begrijpen?
2. Hoe gaat u om met chronische pijn?
3. Hoe ziet het ideale chronische pijn zorghuis eruit?*
*In Apeldoorn wordt een ontmoetingsplek gebouwd waar chronische pijn patiënten naartoe kunnen. Denk mee over welke hulpverleners in het gebouw aanwezig moeten zijn. En welke faciliteiten het gebouw moet hebben.

Het onderzoek loopt vanaf 13 januari tot 1 maart 2020. Hoe Crowdience werkt en hoe u kunt meedoen, kunt u in de handleiding lezen. Heeft u geen handleiding? Neem dan contact op! Het is een open project, dus iedereen mag meedenken.

Meedoen kost in totaal maximaal 1 uur, verdeeld over een periode van 3 tot 4 weken. U gaat namelijk een aantal keer terug naar de Crowdience website, zodat u ook de vragen en stellingen kan beantwoorden van de andere deelnemers. Of misschien krijgt u later nog een idee voor een goede vraag! Voor uw deelname kunt u een vergoeding van €15,- per vragenlijst krijgen. In het Chronische Pijn project vindt u 3 vragenlijsten. Als u aan alle drie de vragenlijsten meedoet, krijgt u €5,- extra, waardoor uw vergoeding €50,- in totaal is. U krijgt deze uitbetaald in VVV-bonnen. U leest in de handleiding hoe u de vergoeding kan krijgen.

Voor meer informatie, het opvragen van de handleiding en toelichting over de vergoeding, kunt u contact opnemen met:
Merle Borremans of Kris Bevelander via Merle@crowdience.nl of chronischepijn@crowdience.nl

Bij deelname aan deze vragenlijst, gaat u akkoord met de voorwaarden van Crowdience (drukfouten en onvolkomenheden voorbehouden) en geeft u toestemming uw informatie te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. U gaat akkoord met het volgende:

- U bent ouder dan 18 jaar.
- U heeft goed over deelname kunnen nadenken en bent naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd.
- U heeft de informatie in de informatiebrief en/of op Crowdience (bij ‘nieuws’, ‘toestemming’ en ‘veelgestelde vragen’) goed gelezen en u bent in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Uw vragen zijn daarbij naar tevredenheid beantwoord.
- U vinkt zelf aan het eind van een vragenlijst aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden wanneer er nieuwe vragen of vragenlijsten zijn en daarover bericht wilt ontvangen. Berichten die u ontvangt van Crowdience, zijn automatisch gegenereerd. Uw accountnaam en e-mailadres is niet inzichtelijk voor de projectleiders, moderators en onderzoekers. Uw gegevens worden niet door derden ingezien of met ze gedeeld.
- U heeft het recht uw toestemming op ieder moment weer in te trekken door uw deelname te beëindigen, zonder daarvoor een reden op te geven. U dient hiervoor uzelf uit te schrijven via de knop 'uitschrijven' aan het eind van een vragenlijst. U bent u ervan bewust dat dit niet tijdens een actieve vragenlijst verwerkt kan worden, maar wel na sluiting van de vragenlijst. Uw aangedragen vragen/stellingen kunnen niet verwijderd worden, omdat andere mensen daar antwoord op hebben gegeven.

Onderzoekers van het Radboudumc Nijmegen willen graag dat mensen meedenken over hun gezondheid en zorg. Patiënten hebben vanuit hun eigen ervaring andere kennis dan bijvoorbeeld een arts, therapeut of behandelaar. De onderzoekers verzamelen informatie om de kennis over chronische pijn te vernieuwen. Dit helpt hulpverleners buiten hun vaste kaders te denken. De informatie wordt gedeeld met hulpverleners die aangesloten zijn bij Stichting Netwerk Chronische Pijn en er wordt een wetenschappelijk artikel geschreven.

In 2018 is een subsidie toegekend door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan het project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn,’ waar Crowdience deel van uitmaakt. Het totale project streeft naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-Health en zorgproducten worden ontwikkeld met het oog op patiënt-centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn. Er wordt een open source persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld met diverse functionaliteiten gericht op multidisciplinaire eerstelijnszorg met bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg. Deze PGO is gericht op preventie, participatie, personalisatie en predictie in de gezondheidszorg.

Delen op: