crowdsourcing knowledge.

Crowdience

Crowdience is een online platform dat de gewone burger een stem geeft in wetenschappelijk onderzoek. De informatie die burgers als ervaringsdeskundigen geven, helpt de (medische) wetenschap om up-to-date en buiten de normale kaders te denken en werken.

Waarom Crowdience?

Gezondheidsexperts en wetenschappers werken vaak volgens vaste protocollen en vragenlijsten om informatie te verzamelen over de status en het gedrag van mensen. Hierdoor kunnen zij zich blind staren op één onderwerp of ze zien belangrijke factoren over het hoofd. Burgers kunnen vanuit hun persoonlijke ervaring deskundiger zijn dan bijvoorbeeld hun arts of behandelaar, maar zowel burgers als experts weten soms niet welke informatie belangrijk is om te delen.

Samen weten we meer!

Crowdience maakt gebruik van de collectieve wijsheid van een grote groep burgers in plaats van een klein aantal experts. De manier waarop, is uniek: burgers bedenken zelf de vragen van de vragenlijst over factoren waarvan zij denken dat ze voorspellend zijn voor hun gezondheid of levenssituatie. Tegelijkertijd beantwoorden zij ook elkaars vragen. Hierdoor groeit de wetenschap op een dynamische manier vanuit de samenleving.

De kracht van Crowdience

Het interactieve proces waarbij Crowdience users hun eigen kennis en ideeën met elkaar delen zonder inmenging van experts, draagt bij aan hernieuwde onderzoeksrichtingen, vragenlijsten en behandelmethodes ter verbetering van ieders gezondheid.