Over Crowdience

Stichting Crowdience heeft als doel het ontwikkelen, beheren en benutten van de onderzoeksmethode en het platform, waarbij burgers en patiënten worden betrokken bij (medisch/ sociaal) wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we onder andere door het opzetten, in stand houden en verder ontwikkelen van het platform en het beschikbaar stellen van het platform aan (zorg)professionals en onderzoekers. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het voortbestaan van Stichting Crowdience is afhankelijk van subsidies, giften van particulieren en bedrijven en samenwerkingen met kennisinstituten. Stichting Crowdience is een spin-off van de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen.

Crowdience is een initiatief van dr. ir. Kirsten Bevelander. Bevelander werkt als senior onderzoeker bij de Academische werkplaats ‘Sterker op Eigen Benen’ en als onderzoekscoördinator bij de Academische werkplaats AMPHI-Publieke gezondheid, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc). Ze is daarnaast als gastonderzoeker verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Tijdens haar onderzoekswerk bij Cornell University in de Verenigde Staten, kwam zij in contact met computerwetenschappers die citizen science en crowdsourcing onder andere gebruiken om duurzaamheidvraagstukken te bestuderen, bijvoorbeeld over het energieverbruik van huishoudens. Bevelander heeft de overtuiging dat de methode in andere disciplines toegepast kan worden en relevant is om juist daar nieuwe inzichten te genereren, vragenlijsten te creëren en up-to-date te houden. Zij heeft Crowdience opgericht om te onderzoeken of dit juist is. Crowdience kan burgers een stem in sociaal en medisch wetenschappelijk onderzoek geven. En dát maakt Crowdience uniek!

Het Crowdience platform is gesubsidieerd door een Kennis InnovatiE Mapping (KIEM) subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 2017-2018. Het KIEM-programma financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen ervaren onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie.  Een voorwaarde is dat de partijen zowel in-cash als in-kind bijdragen. De private partner Wordlenig heeft het logo en design van Crowdience ontworpen en SST Software heeft het platform ontwikkeld, in opdracht van Bevelander. Van 2018-2020 is een subsidie toegekend door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan het project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn,’ waar Crowdience deel van uitmaakt. Het totale project streeft naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-Health en zorgproducten worden ontwikkeld met het oog op patiënt-centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn. Er wordt een open source persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld met diverse functionaliteiten gericht op multidisciplinaire eerstelijnszorg met bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg. Deze PGO is gericht op preventie, participatie, personalisatie en predictie in de gezondheidszorg. Crowdience geeft patiënten inspraak om hun pijnervaring beter te registreren en de juiste behandelmodules in te kunnen zetten.

De werking en validatie van het Crowdience platform wordt uitgebreid onderzocht en geëvalueerd in samenwerking met patiënt- en medische organisaties, netwerken van therapeuten en kennisinstituten. Samen met de betrokken partijen en u als Crowdience-gebruiker ontwikkelt Bevelander Crowdience tot een volwaardig onderzoeksplatform. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen via de Nieuws en weblog pagina.